22 april 2013

22 april 2013


Vandaag zijn het foto’s afkomstig van de maand april. Het is me niet gelukt om me tot 1 dag te beperken. Ik moest de foto’s dus opsparen, het lukte me niet om op 1 dag een pagina te vullen. Raar eigenlijk want er is zoveel verandering gaande. Er zijn enorm veel zomergasten gearriveerd. De vogels zijn ook druk bezig met het maken van een nest, een partner te vinden, paren enzo. Mijn spechtenkast in de tuin is nog leeg. Ik denk dat een specht mijn tuin te druk vind. Ik loop er teveel in rond. De koolmezen die bezig waren met nestbouw in mijn tuin, waren bijna vermoord door mijn kat. Ik heb de nestkast dus verplaatst en gelukkig zijn er weer koolmezen aan het bouwen. Deze plek kent mijn kat nog niet en de kast hangt wat hoger nu. Volgend jaar wil ik in ieder geval een Boomklever nestkast, dat moet zeker een succes worden.

Zwarte Specht

Zwarte Specht

De Zwarte Spechten zitten nog steeds met zijn tweeen op dezelfde plek. Ik heb ze zelfs zien paren, maar was veel te laat voor een foto. Ik was ook zo verbaasd dat ik ze bezig zag. Ze geven wel iedere keer een hele show weg. Een genot om naar te kijken. 

Vuurgoudhaan

Vuurgoudhaan

De vuurgoudhaan lijkt erg op de goudhaan en is nauwelijks groter. De kenmerkende koptekening verschilt echter duidelijk, in tegenstelling tot de goudhaan heeft de vuurgoudhaan een zwarte oogstreep en witte strepen boven en onder het oog. De kruinstreep is bij het mannetje soms erg breed en bevat bij het mannetje ook oranje veren. De oranje veren zijn meestal bedekt door de gele veren en dan alleen zichtbaar als de vogel deze veren opzet. De zang bestaat uit een serie hoge tonen, die elkaar steeds sneller opvolgen, terwijl de toonhoogte steeds verder toeneemt.

Doordat de vuurgoudhaan erg klein is, verbruikt de vogel veel energie om warm te blijven, dit is de reden dat ’s winters veel vuurgoudhanen overlijden als gevolg van kou en voedselgebrek. Het nest bestaat uit mos en spinrag en wordt door het mannetje alleen gebouwd. In de winter trekken de meeste vuurgoudhanen naar Zuid-Europa, maar er blijven ook vogels in Nederland achter, aldus de website van Vogelvisie.

Tapuit

Tapuit

Ook de Tapuit is weer in Nederland aangekomen. De vogels leven met name op de grond en broeden vaak in verlaten konijneholen. De tapuit broedt tot ver in het noorden, maar overwintert ten zuiden van de Sahara, sommige vogels vliegen hiervoor tot wel 15.000 kilometer. Maakt het toch weer specialer om ze hier te mogen zien.

Buizerd

Buizerd

Buizerd

Twee verschillende Buizerds op verschillende dagen gefotografeerd.

Zwartkop

Zwartkop

De Zwartkop die normaal verstopt zit in de bosjes, was vandaag zichtbaar in de boomtoppen om te zingen. 

Roodborsttapuit

Roodborsttapuit

Ook de Roodborsttapuit zat in de boomtoppen te zingen, heerlijk de lente is er.