22 maart 2013

22 maart 2013

Vandaag naar Bergerheide gegaan. Dat maakt deel uit van het nationaal park Maasduinen en ligt ongeveer 10 kilometer bij mijn huis vandaan. Het was echt een topdag. Ik heb 3 soorten op de foto gekregen die ik nog nooit eerder voor de camera had gehad. Geen scherpe foto’s, maar ik ben er blij mee. Het is te merken dat het beter weer wordt, al was daar vandaag weinig van te merken. Toch maar weer isokleding aangedaan, wat hard nodig was. Mijn topper van vandaag, of misschien wel van het jaar, waren twee zwarte spechten. Ze zijn bezig een nest aan het uithakken in een dode boom. Hopelijk kan ik ze komend seizoen gaan volgen.

Zwarte Specht

Zwarte Specht

Wow, eindelijk een Zwarte Specht op de foto. Van de week had ik er eentje gehoord, met zo’n enorme roffel, maar ik had er nog nooit een gezien in Nederland. Nu notabene twee tegelijk. Deze is bezig een nest uit te hakken in een dode boom. Mochten ze hier gaan broeden dan wordt het lastig om foto’s te blijven maken, want ik moest door de takken heen foto’s maken. Als daar bladeren aan komen, zie je het nest waarschijnlijk niet meer. Ik voeg van de week nog een filmpje erbij waarbij de andere aan komt vliegen en ze dus samen in de boom zitten.

Klapekster

Klapekster

Ook de eerste keer dat ik deze in Nederland zie. Klapeksters zijn vogels van ruige, vaak licht beboste open terreinen. In Nederland werd vooral gebroed op heidevelden, hoogvenen en kap- of stormvlaktes in het bos, maar helaas niet meer sinds 2002. Het voedsel bestaat hoofdzakelijk uit woelmuizen en kevers. Klapeksters uit noordelijker streken overwinteren nog wel in ons land. Ze kunnen aangetroffen worden op allerlei uitzichtpunten op heide en hoogvenen. Net als andere klauwieren spietsen ze prooien aan stekels en aan prikkeldraad, om op deze wijze een voorraad aan te leggen. Uit onderzoek van braakballen van klapeksters blijkt dat ’s winters vooral (mest)kevers het slachtoffer zijn, maar ook jonge zangvogels en muizen worden regelmatig verschalkt. Het bandietenmasker van de klapekster past dan ook prima bij zijn levensstijl. Aldus de vogelbescherming.

Grauwe Gans

Grauwe Gans

Grote Zilverreiger

Grote Zilverreiger

Torenvalk

Torenvalk

Ik was ervan overtuigd dat hij iets gevangen had, maar helaas hij vertrok met lege pootjes. Wel geringd, maar dit nummer kon ik niet aflezen.

Grote Lijster

Grote Lijster

Ook deze had ik nooit eerder op de foto gezet, dus een echte topdag. Deze vogels zoeken graag naar voedsel op open plekken in bossen en op graslanden. Op plaatsen waar deze naast elkaar voorkomen is de grote lijster het talrijkst. Bij het voedselzoeken houden ze regelmatig de kop schuin, net als andere lijsters, om met één oog naar de bodem te kijken en met het andere de lucht in de gaten te houden. Er zou immers zomaar een havik op kunnen duiken terwijl een lekkere regenworm zich laat zien. De zang bestaat uit korte strofen, steeds als de vogel op gang lijkt te komen wordt het lied weer afgebroken. Grote lijsters zijn schuwe vogels.