4 november 2012

4 november 2012

Eindelijk weer eens tijd om op pad te gaan. Ze gaven droog weer op in de ochtend, dus alle klusjes laten liggen om er snel op uit te gaan in het beeldschone Limburg. Ik had hier echt veel eerder heen moeten verhuizen, wat een prachtig gebied hier rondom het nationaalpark Maasduinen. Ik ben vandaag niet het park ingegaan want het is zondag. Ik was bang voor de drukte. Ik heb de fiets gepakt en aangezien ik 50 meter bij de Maas vandaan woon heb ik de Maas gevolgd. Goede beslissing. Dit pad heb ik vorige week ook genomen. De foto’s die ik toon zijn dus van vandaag en vorige week, maar volgens dezelfde route. Zo leer ik ook beter de plekjes kennen als ik wat beter bekend raak. Het gebied is dus langs de Maas en ongeveer ter hoogte van De Hamert. Ik heb vandaag niet de mooiste foto’s gemaakt, maar wel erg leuke soorten.

Kuifmees

Kuifmees

Wat een prachtig beestje, een kuifmees. Gelukkig is zijn kuif wel goed te zien op de foto. De kuifmees is een bijna endemische Europeaan: de verspreiding is vrijwel beperkt tot Europa. Dat komt niet veel voor in de vogelwereld. Net zomin als de prachtige nonchalante kuif, die bij opwinding zo mogelijk nóg verder wordt opgezet. Kuifmezen zijn nogal territoriale vogels die het gehele jaar in hun broedgebied verblijven. Alleen jonge vogels vormen in de winter zwervende groepjes. In het voorjaar zoeken ze alsnog een eigen territorium, waar ze de rest van hun leven zullen blijven. De kuifmees heeft misschien wat onverwachte vijanden: spechten zijn dol op mezeneieren en schromen niet een nestje kuifmezen op te peuzelen. Kuifmezen houden van bossen waarin dennen (Pinus-soorten) overheersen. Aldus de website van de vogelbescherming.

Goudhaan

Goudhaan

Voor de tweede keer kom ik een Goudhaan tegen en weer krijg ik hem niet goed op de foto. Deze zat zo’n 100 meter bij mijn huis vandaan, dus ik heb er vertrouwen in dat ik ooit een keer een mooie foto maak. Het kleinste vogeltje van Europa.

Toendrarietgans

Toendrarietgans

Deze gans heeft nog niet eerder op deze website gestaan. Heb ik er altijd overheen gekeken of zie ik ze nu pas echt voor het eerst, ik weet het niet. Langs de Maas, zitten duizenden ganzen. Een prachtig gezicht. Ik ben benieuwd wat er hier in de winter allemaal gebeurd. Deze Toendrarietganzen komen hier alleen in de winter en leeft op de Noord-Russische toendra’s.

Geelgors

Geelgors

De Geelgors stond ook nog niet op deze website. Als het goed is staan er nu 97 verschillende soorten op deze site. Ik hoop voor 2013 tocch wel 100 verschillende soorten te hebben. De geelgors is een stand- en zwerfvogel van diverse halfopen landschappen, zoals licht beboste heide, bosranden en agrarisch gebied met heggen, houtwallen en grazige wegbermen. Geelgorzen worden vrijwel uitsluitend aangetroffen in het oosten van het land. Het nest wordt op de grond gebouwd, vaak tussen hoge kruiden en struweel. In de broedtijd worden zaden en kleine ongewervelden gegeten; buiten de broedtijd vormen zaden de hoofdmoot van het menu. Aldus de vogelbescherming.

Badende vogels

Badende vogels

Op dezelfde plek als de Geelgors zag ik veel beweging. In een plas op het fietspad zaten diverse vogels een bad te nemen. Ik zie een pimpelmees, vink, geelgors en de meest linker vogel herken ik even niet. Maar deze foto laat goed zien wat voor leuke dingen je onderweg allemaal tegenkomt als je met je ogen open kijkt. 

Putter

Putter

Gelukkig, in Limburg hebben ze ook Putters. Prachtige beestjes met hun vrolijke klanken. School voorbeeld van de Putter op de Distelstruik waar ze de zaden van eten. 

Buizerd

Buizerd