Giethoorn 1 t/m 4 mei 2015

Samen met vogelwerkgroep ’t Hokske, zijn we een weekend naar Giethoorn geweest. Met 16 man in totaal. We hebben gewandeld, gefietst en gebruik gemaakt van fluisterboten. Met die boten kan je wat dieper het gebied in, het Nationaal Park, de Weerribben-Wieden. Een waterrijk gebied en dus weer een andere variatie aan vogels als in Noord Limburg waar ik woon. Het was ook erg fijn om zoveel mensen om je heen te hebben die veel verstand van vogels hebben. Ik heb er weer een hoop bij geleerd. 6 nieuwe soorten op de foto die ik nog niet eerder had. Ik heb nu 149 verschillende vogels op de foto. Nog 200 te gaan. 

Boomvalk

Boomvalk

Boomvalk

Boomvalk

Diverse keren kwamen we de Boomvalk tegen. Ze geven vaak een mooie vliegshow weg. Uit de lucht pakken ze libellen die ze dan ook vliegend opeten.

Witte Kwikstaart

Witte Kwikstaart

Boerenzwaluw

Boerenzwaluw

Visdief

Visdief

De Visdief is ook leuk om naar te kijken. Behendig plukt hij vissen uit het water en voert die dan aan een vrouwtje die meestal op een paal verderop zit te wachten.

Bruine Kiekendief

Bruine Kiekendief

De Bruine Kiekendief kwamen we iedere dag wel meerdere malen tegen. Hij zweeft rustig laag over de grond op zoek naar zijn prooi. 

Torenvalk

Torenvalk

We zaten bij een vogelkijkhut, waar het mij veel te druk was. Logisch met 16 man. Maar naast de kijkhut was er veel meer te zien. Daar zat deze man Torenvalk, lekker dichtbij. Die zag je dus niet vanuit de kijkhut. 

Fuut

Fuut 

Fuut

Sprinkhaanzanger

Sprinkhaanzanger

De sprinkhaanzanger dankt zijn naam aan de zang van het mannetje; een voortdurend rinkelend geluid dat sprekend lijkt op dat van een sprinkhaan. Dat is meteen het enige dat opvallend is aan deze riet- en ruigtebewoner. Sprinkhaanzangers zijn erg onopvallend gekleurd en bovendien behoorlijk schuw. Aldus Vogelvisie

Geoorde Fuut

Geoorde Fuut

Hoewel de jongen meteen na het uitkomen al uitstekend kunnen zwemmen, verliezen ze in het water toch te veel warmte. Om deze reden liften de jongen mee op de rug van de ouders, gedeeltelijk verstopt tussen de veren. Bij gevaar duikt de geoorde fuut onder water, waarbij de jongen gewoon op de rug blijven zitten. Aldus Vogelvisie.

Roek

Roek

 Grote Bonte Specht

 Grote Bonte Specht

We konden niet direct ontdekken wat het nou was. Het bleek een volwassen Grote Bonte Specht man te zijn die vermoedelijk op eieren zat te broeden. Misschien verveelde hij zich want hij keek graag naar buiten en stak soms ver zijn kop naar buiten waardoor je zijn rode kruin kon zien. 

Putter

 Putter

Koekkoek

 Koekkoek

Dit vind ik een super gave foto. Een vrouwtjes Koekkoek. Normaal zie je altijd alleen het mannetje want die roept. Het vrouwtje is stil en zie je dus zelden. 

Purperreiger

Purperreiger 

Purperreiger

In tegenstelling tot de blauwe reiger leeft de purperreiger voornamelijk verborgen in moerassen en rietvelden en laat zich maar zelden zien. De vogel bouwt het nest op oud riet en broedt maar zelden in bomen. In Nederland komt de purperreiger alleen voor in een paar natuurgebieden met uitgestrekte rietvelden, waar ook bomen zoals wilgen en elzen groeien. Aldus Vogelvisie.

Lepelaar

Lepelaar

Paapje

Paapje

Paapje

Door intensivering van de landbouw is het leefgebied van het paapje voor een groot gedeelte verdwenen of minder geschikt geworden. Hierdoor en door de afname in het voedselaanbod is het paapje sterk in aantal achteruit gegaan. Het Paapje staat op de rode lijst.

Ooievaar

Ooievaar

Ooievaar

Een ingezoomde foto is dus niet altijd mooier.

Wulp

Wulp

Wulp

Zwarte Stern

Zwarte Stern