mijn vogel filmpjes

Slechtvalk eet prooi


 

Jonge Wilde Eenden


Zwarte Specht

Blauwe Kiekendief

                                                                 

Grote Bonte Specht Mariapeel

 

Koolmezen eten mij arm

Poetsende jonge zwanen

Vos

Twee jonge Dodaars in Zoetermeer

Rietzanger

Parende kikkers

Fuut met jongen

IJsvogel in Helmond

Aalscholver met jongen

2 hazen

Eekhoorn

Bosuil wordt lastiggevallen door een Gaai

Baltsende Futen

Pimpelmees

Lepelaar

Boerenzwaluw

Buizerd

ijsvogel

Dodaar

Drieteenstrandloper

Grote bonte specht