Texel 23 t/m 26 september 2016

vakantie Texel 23 tm 26 september 2016


Ieder jaar gaan we met de vogelwerkgroep ’t Hokske een weekend op vakantie. Meestal in het voorjaar maar dit jaar in het najaar. Dit jaar gingen we naar Texel. De bedoeling was om wat mee te krijgen van de vogeltrek, maar door het mooie weer was daar nog weinig tot niks van te merken. We hadden dus wel enorm mooi weer, maar erg weinig nog om te zien. Maar genieten is het altijd met een groep mensen die dezelfde hobby hebben. Ik was nog nooit naar Texel geweest, dus dit was genieten.

Bontbekplevier

 Bontbekplevier

Deze komt vooral in het waddengebied voor. De horizon staat niet scheef maar de Bontbekplevier liep tegen een dijkje op.

Watersnip

Watersnip

Ekster

Ekster

Deze Ekster kwam steeds terug en ging weer op het schaap zitten. Het schaap leek er geen last van te hebben.

Torenvalk

Torenvalk

Vrouwtje Torenvalk.

Goudplevier

Goudplevier

Hun voedsel bestaat vooral uit wormen (regenwormen) en allerlei ongewervelde dieren (insecten, spinnen). Op het wad vooral wormen. In broedgebied ook bessen. Is een echte oogjager; zoekt voedsel op typische plevierenmanier: rennen-stilstaan-pikken etc. In maanlichte nachten foerageren ze ook ’s nachts.

Walstropijlstaart

Walstropijlstaart

Deze kwamen we tijdens het wandelen tegen. Het betreft een nachtvlinder en blijkt ook nog zeldzaam te zijn. Leuke waarneming dus.

Grote Stern

 Grote Stern

 Grote Stern

Deze Stern had ik nooit eerder op de foto gekregen. Er zaten er een stuk of vijftig. Ze vlogen even op om vervolgens weer op het wad te gaan zitten. 

Tapuit

 Tapuit

 Tapuit

Huismus

Huismus

Vrouwtje Huismus.

Steenloper

Steenloper

Kieviet

Kieviet

De Kieviet die een hapje vangt.

Rosse Gruto

Rosse Gruto

Helaas al in winterkleed.

Kroeskop pelikaan

Kroeskop pelikaan

Vroeger kwam de Kroeskop pelikaan ook in Nederland voor, maar dit bleek een ontsnapte vogel te zijn.

Roodborst Tapuit

Roodborst Tapuit

Roodborst Tapuit

Mannetje en vrouwtje.

Lepelaar

Lepelaar

Lepelaar

Er waren gelukkig nog enkele Lepelaars in Nederland.

Putter

Putter

 Putter